Przyłącze wodociągowe przyłącze kanalizacyjne

Przyłącze wodociągowe przyłącze kanalizacyjne – definicje według obowiązujących przepisów

Przyłącze wodociągowe przyłącze kanalizacyjne

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:

Art. 2.

5) przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości odbiorcy usług z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku, a w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej;
6) przyłącze wodociągowe – odcinek przewodu łączącego sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości odbiorcy usług wraz z zaworem za wodomierzem głównym;

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Art. 29a.

1. Budowa przyłączy (…) wymaga sporządzenia planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przyłącze wodociągowe przyłącze kanalizacyjne – definicje według lokalnych przedsiębiorstw wodociągowych

A więc przyłącze wodociągowe do budynku mieszkalnego to fragment systemu rur i przewodów, który służy do połączenia budynku z zewnętrzną siecią wodociągową. Zatem odcinek przyłącza wody rozpoczyna się na granicy włączenia do sieci wodociągowej, gdzie znajduje się zazwyczaj zawór główny (zasuwa), który umożliwia kontrolę przepływu wody do budynku. Następnie rury wodociągowe prowadzone są od tego zaworu do budynku do pomieszczenia z wodomierzem w niektórych przypadkach do studni wodomierzowej. Podsumowując odcinek przyłącza wodociągowego kończy się wewnątrz budynku lub w studni wodomierzowej, gdzie łączy się z instalacją wodociągową (granica – wodomierz).

Przyłącze kanalizacyjne do budynku mieszkalnego natomiast odpowiada za połączenie budynku z zewnętrzną siecią kanalizacyjną lub z oczyszczalnią ścieków. Zatem odcinek przyłącza kanalizacyjnego rozpoczyna się na włączeniu do sieci kanalizacyjnej. Włączenie to następuje zazwyczaj w studni kanalizacyjnej ale dopuszczalne są również inne rozwiązania z włączeniem bezpośrednio do rurociągu sieci kanalizacyjnej. Rury kanalizacyjne prowadzone są następnie w kierunku budynku aż do punktu połączenia z instalacją wewnętrzną zazwyczaj połączenie to następuje w punkcie zewnętrznej ściany budynku (pion kanalizacyjny).

Te same przyłącza ale różne interpretacje. Przykład oznaczony jako rys 01.1 i 02.1 – rozwiązanie dla przyłącza wg definicji ustawowej. Natomiast przykład oznaczony jako 01.2 i 02.2 definiuje przyłącze akceptowany w naszym regionie przez przedsiębiorstwa wod-kan .

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan AQUA S.A. Bielsko – Biała

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan ZWiK Wilamowice

Koszty przyłącza wod kan, czas realizacji, jak zacząć, procedury

Procedury przyłączenia nieruchomości do sieci wod kan dla miejscowości i gmin z naszego regionu:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram