Instalacja wody instalacja kanalizacji gmina Bestwina

Instalacja wody i instalacja kanalizacji

występują jako kolejne elementy zaraz po przyłączach wodno kanalizacyjnych.

instalacja wody instalacja kanalizacji Bestwina
Gmina Bestwina Janowice, Kaniów, Bestwinka instalacja wody kanalizacji SWN INŻYNIERIA

Instalacja wody czy instalacja kanalizacji w gminie Bestwina to rzeczy które zrealizuje dla nas dowolna firma świadcząca usługi wod kan natomiast przyłącza wody i/ lub kanalizacji zrealizujemy w przedsiębiorstwach takich jak AQUA S.A. oraz KOMBEST Sp. z o.o. Poniżej przedstawiamy jakie wnioski należy złożyć w wyżej wspominanych spółkach wodociągowych.

Bestwina przyłącza wody i/lub kanalizacji

Jeżeli przyłączamy się na terenie zarządzanym przez przedsiębiorstwo AQUA S.A. należy wystąpić o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych F-PG1-022-002.

Po otrzymaniu takiej informacji występujemy nie pomijając tego kroku o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej F-PG1-003-009 i/lub F-PG1-023-002.

Bestwina przyłącza kanalizacji i/lub wodociągowe

O przyłącza należy wystąpić do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMBEST Sp. z o.o.wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.

Do wniosków należy dołączyć mapę zasadniczą, po którą należy się udać do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do Wydziału Geodezyjno – Kartograficznego (parter – główne wejście zaraz za punktem informacji) należy umówić wizytę tutaj.

Mapę można uzyskać online wypełniając odpowiedni wniosek P+P1. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Dostępna jest instrukcja lub za pośrednictwem portalu interesanta– wygodniejsze rozwiązanie. 

Termin wydania warunków również reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wynosi:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Wnioski składane do Przedsiębiorstwa Komunalnego KOMBEST Sp. z o.o. wysyłamy na adres 43-512 Kaniów, ul. Młyńska 20, lub mailowo na adres pkkombest@wp.pl

Wnioski składane do AQUA S.A. kierujemy na adres  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 17 lub wysyłamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan AQUA S.A. Bielsko – Biała

Posiadając warunki techniczne przyłączenia należy skontaktować się z SWN INŻYNIERIA w celu realizacji planu sytuacyjnego / projektu technicznego a w niektórych przypadkach i sieci wodno kanalizacyjnej wymaganych do wykonania w terenie przyłącza.

Nasze biuro projektowe jednym słowem zapewnia wszystkie niezbędne formalności w celu realizacji projektu przyłącza.

Opracowanie takie powinno zawierać szereg wymaganych uzgodnień i opracowań które załatwiamy za Inwestora od momentu podpisania umowy do uzgodnionego projektu.

Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

Aby fizycznie mieć możliwość wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po pierwsze należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza. Następnie należy podpisać umowę oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę dla robót wod kan. Firma powinna wykonać dalsze czynności biorąc również pod uwagę wizytę geodety.

Odbiór przyłączy wod-kan

Ostatnim etapem kiedy rurociąg nie jest zasypany jest odbiór techniczny. Odbioru technicznego dokonuje w otwartym wykopie inspektor danego przedsiębiorstwa dzięki któremu mamy pewność co do jakości robót. W trakcie tych czynności zanim zakryjemy wykop geodeta robi pomiary tworząc dokumentację powykonawczą. Dokumentacja zostaje zgłoszona do Urzędu Miejskiego tudzież Starostwa Powiatowego przez uprawnionego Geodetę.

Poniżej pozostałe procedury dla dla miejscowości i gmin z naszego regionu:

SWN INŻYNIERIA

instalacja wody instalacja kanalizacji
podłączenie wody i kanalizacji do domu

SN

Współpracujemy z geodetami i wykonawcami zanim się zdecydujesz zapoznaj się z ofertą.

Bieżące informacje odnośnie BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO – BIAŁA na stronie https://www.facebook.com/swninzynieria oraz dodatkowo na profilu firmy na portalu Google.