Wilkowice przyłącze kanalizacji wody

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan w gminie Wilkowice

Przyłącze wody kanalizacji gmina Wilkowice: Bystra, Meszna

Wilkowice przyłącze kanalizacji wody

Przyłącze wody i przyłącze kanalizacji w gminie Wilkowice zrealizujemy w przedsiębiorstwach takich jak:

Wilkowice przyłącze kanalizacji wody

Przyłącze wodociągowe

Należy wystąpić do AQUA S.A. o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych F-PG1-022-000.

Po otrzymaniu takiej informacji kolejno o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej F-PG1-003-008 i/lub F-PG1-023-000.

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan AQUA S.A. Bielsko – Biała

Na niektórych obszarach o przyłączenie do sieci wodociągowej należy wystąpić do lokalnych spółek wodociągowych procedura jest zgoła odmienna od np. procedury AQUA S.A. Schemat przyłączenia przedstawiamy poniżej.

W SPÓŁCE WODOCIĄGOWEJ W BYSTREJ wypełniamy wniosek o przyjęcie do Spółki Wodociągowej oraz deklarację członkowską. Jeżeli chodzi o SPÓŁKĘ WODOCIĄGOWĄ W MESZNEJ to wymaganą deklarację znajdziemy tutaj. Z kolei aby korzystać z usług SPÓŁKI WODOCIĄGOWEJ W WILKOWICACH wypełniamy dokumenty wskazane tutaj

Przyłącze kanalizacyjne

O przyłącze kanalizacyjne należy wystąpić do AQUA S.A. łącznie z takim samym wnioskiem jak o przyłączenie do wodociągu.

Do wniosków należy dołączyć mapę zasadniczą, po którą należy się udać do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do Wydziału Geodezyjno – Kartograficznego (parter – główne wejście zaraz za punktem informacji) należy umówić wizytę TUTAJ.

Mapę można uzyskać również online wypełniając odpowiedni wniosek P+P1. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Dostępna jest instrukcja lub za pośrednictwem portalu interesanta– wygodniejsze rozwiązanie. 

Wnioski składane do AQUA S.A. kierujemy na adres  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 17 lub podobnie z tym że wysyłamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Korespondencje do spółek wysyłamy pod następujące adresy:

Termin wydania warunków również reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wynosi:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Wilkowice przyłącze kanalizacji wody

Posiadając już wydane warunki techniczne zapraszamy do kontaktu w sprawie wyceny na projekt przyłącza który możemy zrealizować biuro@swn.com.pl.

Nasze biuro projektowe jednym słowem zapewnia wszystkie wymagane formalności w celu realizacji projektu przyłącza.

Opracowanie takie powinno zawierać szereg wymaganych uzgodnień i opracowań które załatwiamy za Inwestora od momentu podpisania umowy do uzgodnionego projektu.

Wykonanie projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Aby wykonać przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza . Na taką klauzulę składa się szereg opinii uzgodnień w końcu obliczeń i rysunków. Biuro projektowe wykona za Państwa całą procedurę od A do Z.

Odbiór projektu przyłączy wody i kanalizacji przez AQUA

Kompletny projekt składamy do AQUA S.A. w przypadku braku uwag na dokumentacji jest stosowana adnotacja o klauzuli uzgadniającej. Inwestor może wobec tego wykonywać uzgodnione przyłącze.

Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

Aby fizycznie mieć możliwość wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po pierwsze należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza. Następnie należy podpisać umowę oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę dla robót wod kan. Firma powinna wykonać dalsze czynności biorąc również pod uwagę wizytę geodety.

Odbiór przyłączy wod-kan

Ostatnim etapem kiedy rurociąg nie jest zasypany jest odbiór techniczny. Odbioru dokonuje w otwartym wykopie inspektor danego przedsiębiorstwa. W trakcie tych czynności zanim zakryjemy wykop geodeta robi pomiary tworząc dokumentację powykonawczą. Dokumentacja zostaje zgłoszona do Urzędu Miejskiego bądź Starostwa Powiatowego.

Poniżej pozostałe procedury dla dla miejscowości i gmin z naszego regionu:

SWN INŻYNIERIA

Wilkowice przyłącze kanalizacji wody

SN

Współpracujemy z geodetami i wykonawcami zanim się zdecydujesz zapoznaj się z ofertą.

Bieżące informacje odnośnie BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO – BIAŁA na stronie https://www.facebook.com/swninzynieria

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram