Wzór warunki techniczne AQUA

Przedstawiamy przykład wypełnienia dokumentów w celu wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan administrowanych przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Wzór wniosek warunki techniczne AQUA Bielsko – Biała, Kozy, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilkowice.

WZÓR WARUNKI TECHNICZNE – WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA WODY, ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH

Pierwszym etapem jest określenie/wskazanie przez administratora swoich sieci. W tym celu wypełniamy poniższy wniosek.

Wypełniony wniosek uzupełniamy o mapę zasadniczą pobraną z UM Bielsko-Biała lub Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej. Wniosek składamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

PRZYKŁAD WARUNKI TECHNICZNE – WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Po otrzymaniu informacji występujemy o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W informacji wskazany będzie odcinek sieci wodociągowej/kanalizacyjnej do której należy zaprojektować przyłącze.

W zasadzie powielamy informacje już wpisane we wcześniejszym wniosku dołączając również mapę zasadniczą. Tym razem nanosimy lokalizację budynku na swojej nieruchomości oraz lokalizację proponowanego przyłącza – odcinek od wskazanej sieci do budynku. Wniosek ponownie składamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Wnioski „czyste” oraz pozostałe procedury w tym wnioski o mapy zasadnicze w poradnikach dla miejscowości i gmin z naszego regionu.

Należy pamiętać iż zaprezentowane rozwiązania przedstawiają przypadek dla budynku jednorodzinnego, przy założeniu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków tylko na cele bytowe. W pozostałych przypadkach należy odpowiednio zmodyfikować wniosek.
WZÓR WARUNKI TECHNICZNE AQUA
WZÓR przyłącze wod kan  AQUA
Wzór wniosek warunki techniczne AQUA Bielsko

SWN INŻYNIERIA

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram