Wzór warunki techniczne AQUA

Przedstawiamy przykład wypełnienia dokumentów w celu wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan administrowanych przez AQUA S.A. w Bielsku-Białej.

Wzór wniosek warunki techniczne AQUA Bielsko – Biała, Kozy, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilkowice.

WZÓR WARUNKI TECHNICZNE – WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI DOPROWADZENIA WODY, ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ WÓD OPADOWYCH

Pierwszym etapem jest określenie/wskazanie przez administratora swoich sieci. W tym celu wypełniamy poniższy wniosek.

Wypełniony wniosek uzupełniamy o mapę zasadniczą pobraną z UM Bielsko-Biała lub Starostwa powiatowego w Bielsku-Białej. Wniosek składamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

PRZYKŁAD WARUNKI TECHNICZNE – WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ

Po otrzymaniu informacji występujemy o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej

W zasadzie powielamy informacje już wpisane we wcześniejszym wniosku dołączając również mapę zasadniczą. Wniosek ponownie składamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Wnioski „czyste” oraz pozostałe procedury w tym wnioski o mapy zasadnicze w poradnikach dla miejscowości i gmin z naszego regionu.

Należy pamiętać iż zaprezentowane rozwiązania przedstawiają przypadek dla budynku jednorodzinnego, przy założeniu doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków tylko na cele bytowe. W pozostałych przypadkach należy odpowiednio zmodyfikować wniosek.
Wzór warunki techniczne AQUA
Wzór wniosek warunki techniczne AQUA Bielsko

SWN INŻYNIERIA