Projekt przyłącza AQUA Bielsko Biała

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan w m. Bielsko-Biała

Projekt przyłącza wodociągowego i/lub przyłącza kanalizacji AQUA Bielsko – Biała

Wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji AQUA Bielsko – Biała.

Projekt przyłącza AQUA Bielsko

Projekt przyłącza AQUA Bielsko – Biała.

Za realizację usług w zakresie gospodarki ściekowej w Bielsku-Białej a więc doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków odpowiada spółka AQUA S.A.

I tak aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zacznijmy od projektu przyłącza tzw. planu sytuacyjnego.

Należy wystąpić do AQUA S.A. o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych F-PG1-022-002. W efekcie czas oczekiwania to ok 2 tygodnie. Po otrzymaniu informacji występujemy o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej F-PG1-003-009 i/lub F-PG1-023-002.

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan AQUA S.A. Bielsko – Biała

Okres oczekiwania na warunki reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalając:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Do każdego z wniosków niezbędne jest załączenie mapy zasadniczej (dwa egzemplarze w skali 1:500 lub 1:1000). Mapy pobierzemy w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała w Wydziale Geodezji i Kartografii IV piętro. Należy wypełnić wnioski P i P1 lub złożyć wniosek online na portalu iwniosek.um.bielsko.pl

Wnioski składane do AQUA S.A. kierujemy na adres  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 17 lub wysyłamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Zatem posiadając warunki techniczne przyłączenia do sieci należy pamiętać aby skontaktować się z biurem projektowym. Wykonamy plan sytuacyjny tj. projekt techniczny przyłącza realizując od momentu podpisania umowy do jego uzgodnienia. Zdarza się w niektórych przypadkach iż należy zaprojektować sieci wodno kanalizacyjną.

Wykonanie projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Aby wykonać przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza . Na taką klauzulę składa się szereg opinii uzgodnień w końcu obliczeń i rysunków. Biuro projektowe wykona za Państwa całą procedurę od A do Z.

Odbiór projektu przyłączy wody i kanalizacji przez AQUA

Kompletny projekt składamy do AQUA S.A. w przypadku braku uwag na dokumentacji jest stosowana adnotacja o klauzuli uzgadniającej. Inwestor może wobec tego wykonywać uzgodnione przyłącze.

Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

Aby fizycznie mieć możliwość wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po pierwsze należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza. Następnie należy podpisać umowę oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę dla robót wod kan. Firma powinna wykonać dalsze czynności biorąc również pod uwagę wizytę geodety.

Odbiór przyłączy wod-kan

Ostatnim etapem kiedy rurociąg nie jest zasypany jest odbiór techniczny. Odbioru dokonuje w otwartym wykopie inspektor danego przedsiębiorstwa. W trakcie tych czynności zanim zakryjemy wykop geodeta robi pomiary tworząc dokumentację powykonawczą. Dokumentacja zostaje zgłoszona do Urzędu Miejskiego bądź Starostwa Powiatowego.

Poniżej pozostałe procedury dla miejscowości i gmin z naszego regionu:

Bieżące informacje odnośnie BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO – BIAŁA na stronie https://www.facebook.com/swninzynieria oraz dodatkowo na profilu firmy na portalu Google.

SWN INŻYNIERIA

Projekt przyłącza AQUA Bielsko
projekty przyłączy i sieci wod kan

SN

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram