Podłączenie wody do domu gmina Wilamowice Pisarzowice, Hecznarowice, Stara Wieś, Dankowice, Zasole Bielańskie

Procedura przyłączenia do sieci wod-kan w gminie Wilamowice

Podłączenie wody i kanalizacji sanitarnej do domu w gminie Wilamowice: Pisarzowice, Hecznarowice, Stara Wieś, Dankowice, Zasole Bielańskie

podłączenie wody do domu

Podłączenie wody i kanalizacji do domu w gminie Wilamowice zrealizujemy w przedsiębiorstwach takich jak AQUA S.A. oraz Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach. Poniżej przedstawiamy gdzie należy się udać w zależności od miejsca zamieszkania w celu podłączenie wody i/lub kanalizacji do domu.

Podłączenie wodociągowe do domu

Należy wystąpić do AQUA S.A. o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych F-PG1-022-002.

Po otrzymaniu takiej informacji kolejno o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej F-PG1-003-009 i/lub F-PG1-023-002.

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej AQUA S.A. Bielsko – Biała

Podłączenie kanalizacji do domu

O przyłącze kanalizacyjne należy wystąpić do ZWiK w Wilamowicachwnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod-kan.

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej ZWiK Wilamowice

Do wniosków należy dołączyć mapę zasadniczą, po którą należy się udać do Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej do Wydziału Geodezyjno – Kartograficznego (parter – główne wejście zaraz za punktem informacji) należy umówić wizytę TUTAJ.

Mapę można uzyskać również online wypełniając odpowiedni wniosek P+P1. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Dostępna jest instrukcja lub za pośrednictwem portalu interesanta– wygodniejsze rozwiązanie. 

Termin wydania warunków również reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wynosi:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Wnioski składane do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wilamowicach kierujemy na adres  43-330 Wilamowice, ul. Sienkiewicza 2A lub wysyłamy mailowo na adres zwik@wilamowice.pl

Wnioski składane do AQUA S.A. kierujemy na adres  43-300 Bielsko-Biała, ul. Sempołowskiej 17 lub wysyłamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Poniżej przedstawiamy gdzie należy się udać w zależności od miejscowości w celu podłączenia wody i/lub kanalizacji do domu:

Wilamowice, Hecznarowice, Stara Wieś, Dankowice, Zasole Bielańskie:

Przyłącze wodociągowe – ZWiK w Wilamowicach

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – ZWiK w Wilamowicach. Dla niektórych miejscowości nie będzie możliwości przyłączenia się ze względu na brak sieci na większości obszaru!

Pisarzowice:

Przyłącze wodociągowe – AQUA S.A.

Przyłącze kanalizacji sanitarnej – ZWiK w Wilamowicach

Posiadając warunki techniczne przyłączenia należy skontaktować się z SWN INŻYNIERIA w celu realizacji planu sytuacyjnego / projektu technicznego a w niektórych przypadkach i sieci wodno kanalizacyjnej wymaganych do wykonania w terenie przyłącza.

Nasze biuro projektowe jednym słowem zapewnia wszystkie niezbędne formalności w celu realizacji projektu przyłącza.

Opracowanie takie powinno zawierać szereg wymaganych uzgodnień i opracowań które załatwiamy za Inwestora od momentu podpisania umowy do uzgodnionego projektu.

Wykonanie projektu przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

Aby wykonać przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza . Na taką klauzulę składa się szereg opinii uzgodnień w końcu obliczeń i rysunków. Wykonamy za Państwa całą procedurę od A do Z.

Odbiór projektu przyłączy wody i kanalizacji przez AQUA

Kompletny projekt składamy do AQUA S.A. w przypadku braku uwag na dokumentacji jest stosowana adnotacja o klauzuli uzgadniającej. Inwestor może wobec tego wykonywać uzgodnione przyłącze.

Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

Aby fizycznie mieć możliwość wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po pierwsze należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza. Następnie należy podpisać umowę oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę dla robót wod kan. Firma powinna wykonać dalsze czynności biorąc również pod uwagę wizytę geodety.

Odbiór przyłączy wod-kan

Ostatnim etapem kiedy rurociąg nie jest zasypany jest odbiór techniczny. Odbioru dokonuje w otwartym wykopie inspektor danego przedsiębiorstwa. W trakcie tych czynności zanim zakryjemy wykop geodeta robi pomiary tworząc dokumentację powykonawczą. Dokumentacja zostaje zgłoszona do Urzędu Miejskiego bądź Starostwa Powiatowego.

Poniżej pozostałe procedury dla dla miejscowości i gmin z naszego regionu:

SWN INŻYNIERIA

podłączenie wody i kanalizacji do domu

SN

Współpracujemy z geodetami i wykonawcami zanim się zdecydujesz zapoznaj się z ofertą.

Bieżące informacje odnośnie BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO – BIAŁA na stronie https://www.facebook.com/swninzynieria oraz dodatkowo na profilu firmy na portalu Google.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram