Przyłącze wody Żywiec

Przyłącze wody przyłącze kanalizacji MPWiK Żywiec

Wykonanie projektu przyłącze wody i kanalizacji MPWiK Żywiec.

Projekt przyłącze wody MPWiK Żywiec.

Za realizację usług w zakresie gospodarki ściekowej w Żywcu a więc doprowadzenie wody i odprowadzenie ścieków odpowiada spółka Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

I tak aby przyłączyć się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej zacznijmy od projektu przyłącza tzw. planu sytuacyjnego.

Należy wystąpić do MPWiK w Żywcu o o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej Druk T-1. Okres oczekiwania reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ustalając:

21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;

45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Do wniosków należy dołączyć mapę zasadniczą, po którą należy się udać do Starostwa Powiatowego w Żywcu do Wydziału Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami należy umówić wizytę TUTAJ.

Mapę można uzyskać również online wypełniając odpowiedni wniosek P+P1. Wniosek można również złożyć za pośrednictwem platformy ePUAP. Dostępna jest instrukcja lub za pośrednictwem portalu interesanta– wygodniejsze rozwiązanie.

Wnioski składane do MPWiK kierujemy na adres  34-300 Żywiec, Bracka 66 lub wysyłamy mailowo na adres biuro@mpwik-zywiec.pl

Zatem posiadając warunki techniczne przyłączenia do sieci należy pamiętać aby skontaktować się z biurem projektowym. Wykonamy plan sytuacyjny tj. projekt techniczny przyłącza realizując od momentu podpisania umowy do jego uzgodnienia. Zdarza się w niektórych przypadkach iż należy zaprojektować sieci wodno kanalizacyjną.

Wykonanie projektu przyłącza wody i kanalizacji

Aby wykonać przyłącze do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej, należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza . Na taką klauzulę składa się szereg opinii uzgodnień w końcu obliczeń i rysunków. Biuro projektowe wykona za Państwa całą procedurę od A do Z.

Odbiór projektu przyłącza wody i kanalizacji przez MPWiK

Kompletny projekt składamy do MPWiK w przypadku braku uwag na dokumentacji jest stosowana adnotacja o klauzuli uzgadniającej. Inwestor może wobec tego wykonywać uzgodnione przyłącze.

Wykonanie przyłącza wody i kanalizacji

Aby fizycznie mieć możliwość wykonania przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej po pierwsze należy uzyskać pozytywne uzgodnienie projektu technicznego przyłącza. Następnie należy podpisać umowę oraz wybrać odpowiedniego wykonawcę dla robót wod kan. Firma powinna wykonać dalsze czynności biorąc również pod uwagę wizytę geodety.

Odbiór przyłączy wod-kan

Ostatnim etapem kiedy rurociąg nie jest zasypany jest odbiór techniczny. Odbioru dokonuje w otwartym wykopie inspektor danego przedsiębiorstwa. W trakcie tych czynności zanim zakryjemy wykop geodeta robi pomiary tworząc dokumentację powykonawczą. Dokumentacja zostaje zgłoszona do Starostwa Powiatowego.

Poniżej pozostałe procedury dla miejscowości i gmin z naszego regionu:

Bieżące informacje odnośnie BIURO PROJEKTOWE WOD KAN GAZ BIELSKO – BIAŁA na stronie https://www.facebook.com/swninzynieria oraz dodatkowo na profilu firmy na portalu Google.

SWN INŻYNIERIA

przyłącze wody przyłącze kanalizacji

SN

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram