O NAS

SWN INŻYNIERIA

świadczy usługi projektowe i nadzór inwestycji, w zakresie przyłączy i sieci wodociągowych, przyłączy i sieci kanalizacyjnych, instalacji przyłączy i sieci gazowych.
Stanowimy zespół młodych, kreatywnych osób, dla których praca jest pasją, co w połączeniu z wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w branży wod-kan przekłada się na profesjonalizm świadczonych przez nas usług.
Spółka została utworzona przez osoby, które od roku 2008 biorą czynny udział w opracowaniu dokumentacji projektowych budowy infrastruktury wodno-ściekowej na trenie województwa śląskiego. W trakcie pracy, z naszym udziałem został zrealizowany szereg dokumentacji projektowych sieci wodociągowych, sieci kanalizacyjnych i sieci technologicznych wraz z obiektami hydroforni i przepompowni ścieków.