Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała i okolice?

Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Wstęp – Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała – zatem w dzisiejszym artykule omówimy koszty przyłącza kanalizacyjnego w mieście Bielsko-Biała oraz jego okolicach. Przyłącze kanalizacji to istotny krok w budowie domu lub inwestycji, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, ile można się spodziewać kosztów poniesionych za ten proces.

WAŻNE
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przewiduje następujące kary pieniężne a także ograniczenia wolności dla poniższych przypadków:

Art. 28 ust. 4 Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

koszt przepompowni ścieków
koszt geodezji przyłącza
koszt uzgodnień branżowych

Koszty przyłącza kanalizacji – Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

1. Opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci – Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Warunki przyłączenia do sieci odnoszą się do pewnych wymagań i specyfikacji dzięki którym zrealizujemy przyłącze. Wymagania te muszą być spełnione, w celu przyłączenia się do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Krótko mówiąc to ustalone standardy i wytyczne opracowane przez przedsiębiorstwo wod-kan.

UWAGA

Należy pamiętać że zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 1, nie pobiera się opłat za: „wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot

2. Koszty planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacji – Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Posiadanie planu sytuacyjnego przyłącza jest obligatoryjnie wymagane przed ich fizycznym wykonaniem a także istotne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia dokładne zaplanowanie podłączenia budynku do sieci infrastrukturalnych. Dzięki temu unikamy problemów związanych z niewłaściwym rozmieszczeniem przyłączy lub niedostatecznymi parametrami sieci.

Koszt sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacji na chwilę obecną wynosi min. 850zł *

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek uzgodnień branżowych o długości do 50m wykonanego tylko na działce inwestora.

Oferta będzie się różnić w zależności od ilości niezbędnych uzgodnień z dysponentami sieci wyszczególnionych TUTAJ jednak zawsze powinna zawierać:

 • wszystkie niezbędne płatne uzgodnienia branżowe wymagane przepisami oraz przez Administratora sieci wod-kan;
 • aktualną mapę zasadniczą
 • aktualną mapę ewidencyjną
 • w razie konieczności wypis z rejestru gruntów
 • zmianę lub wystąpienie o nowe warunki przyłączenia w przypadku utraty ważności lub w przypadku chęci włączenia się w innym miejscu.
 • niezbędne decyzje danego Zarządcy drogi
 • niezbędne decyzje UM Bielsko-Biała lub gmin ościennych
 • i co najważniejsze bieżącą możliwość konsultacji telefonicznej w ramach przedstawionej oferty na etapie projektu jak i podczas budowy przyłącza.
 • a także pozostałe wymagania przedstawione TUTAJ oraz TUTAJ;

3. Koszty wykonania przyłącza (materiały i robocizna) – Ile kosztuje przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Kolejnym ważnym zresztą jak nie najważniejszym elementem kosztów jest zakup materiałów i opłacenie pracy specjalistów odpowiedzialnych za wykonanie przyłącza. I to będzie największy udział procentowy w całej inwestycji jeżeli chodzi o koszty.

Koszt wykonania przyłącza kanalizacji na chwilę obecną wynosi min. od 250 – 300 zł  za mb. odcinka*

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z robotami w terenie zielonym, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek nadzorów branżowych i odtwarzania nawierzchni utwardzonych. Kwota oferty nie uwzględnia również zabudowy studni kanalizacyjnych rewizyjnych oraz przypadku wykonania projektu organizacji ruchu (zajęcie pasa drogowego np. MZD Bielsko-Biała czy ZDP w Bielsku-Białej). 

UWAGA

Należy pamiętać że zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 2, nie pobiera się opłat za: „…włączenie przyłącza kanalizacyjnego … do sieci kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”

4. Koszt studni rewizyjnych

Studnie rewizyjne na przyłączu kanalizacji wyposażone zazwyczaj są w pokrywy lub włazy, które można otwierać i zamykać w celu uzyskania dostępu do wnętrza. Dlatego też dzięki nim pracownicy lub technicy mogą dokonywać kontroli, czyszczenia, napraw i konserwacji systemów. Oczywiście studnie należy zabudować na każdej zmianie kierunku przepływu ścieków. min. jedna studnia rewizyjna powinna być zabudowana.

Koszt studzienki kanalizacyjnej na chwilę obecną wynosi min. 1500 zł*

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek studnia DN425mm PP z włazem do zabudowy w terenach zielonych A15 na głębokości do 2m również z kinetą przelotową. 

5. Koszt odbioru technicznego przyłącza kanalizacji

Przedstawiciel AQUA S.A. przeprowadza kontrole budowy i sprawdza poprawność wykonania przyłącza oraz zgodność z wymaganiami technicznymi.

UWAGA

Należy pamiętać że zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 2, nie pobiera się opłat za: odbiór przyłącza … kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne…”

6. Koszt wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacji

Geodezja powykonawcza to proces pomiaru wskutek zakończeniu budowy infrastruktury. W przypadku przyłącza kanalizacji obejmuje to szczegółowe pomiary i analizy. Pomiary te potwierdzają tak naprawdę zgodność wykonanych prac z planem sytuacyjnym oraz spełnienie odpowiednich norm i wymagań technicznych.

Koszt sporządzenia geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacji na chwilę obecną wynosi min. 500zł *

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek przyłączenia do sieci kanalizacyjnej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek innych uzgodnień o długości do 50m.

7. Podpisanie umowy z AQUA S.A.

Ostatecznie po zakończeniu prac związanych z każdym z etapów wyszczególnionych powyżej, Inwestor podpisuje umowę z przedsiębiorstwem wod-kan o odprowadzanie ścieków.

Inwestor w tym przypadku również nie ponosi kosztów związanych z podpisaniem umowy.

PRZYKŁAD: Zestawienie kosztów dla przyłącza o długości 50m do budynku jednorodzinnego.

 • warunek z trasą przyłącza w terenie zielonym tylko i wyłącznie na działce Inwestora,
 • z uzgodnieniem planu sytuacyjnego w zakresie obcych branż z PSG, TAURON i ORANGE
 • z zabudową studni rewizyjnej DN425mm z włazem klasy A15
 • kanalizacja w systemie grawitacyjnym, bez zabudowy pompowni przydomowej
 • odcinki rurociągu z materiału i średnicy Dz160mm PVC-U SN8
USŁUGAKOSZT [PLN]
netto + 23% VAT
1. Opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci
2. Koszty planu sytuacyjnego przyłącza kanalizacji1160,00
3. Koszty wykonania przyłącza (materiały i robocizna)12 500,00
4. Koszt studni rewizyjnej1500,00
4. Koszt odbioru technicznego przyłącza kanalizacji
5. Koszt wykonania geodezji powykonawczej przyłącza kanalizacji500,00
6. Podpisanie umowy z AQUA S.A.
SUMA15 660,00
TAB. 1 – Przykładowy koszt przyłącza kanalizacji

Jak zmniejszyć koszt przyłącza kanalizacji na terenie Bielska-Białej?

Faktem jest że miasto Bielsko-Biała co roku stara się pomóc w zrealizowaniu przyłączy kanalizacji swoim mieszkańcom. Krótko mówiąc, osoby fizyczne, osoby prawne oraz wspólnoty mieszkaniowe mogą się starać o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Szczegóły TUTAJ

Podsumowanie Ile kosztuje przyłącze kanalizacji sanitarnej Bielsko-Biała

Tak więc podłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej w Bielsko-Białej i okolicach wiąże się z różnymi kosztami, które zależą od wielu czynników. Nie mniej jednak jest to istotny krok w budowie nieruchomości, który przynosi wiele korzyści dla środowiska i zdrowia publicznego.

Kwoty wskazane w artykule są kwotami rynkowymi, natomiast mogą odbiegać o kilka procent od przedstawionych powyżej. Ponadto Inwestor musi we własnym zakresie rozeznać rynek i nie traktować ich jako obowiązujące stawki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram