Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała i okolice?

Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Wstęp – Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała – zacznijmuy od tego iż koszt przyłącza wody w Bielsko-Białej może być istotnym czynnikiem dla wielu mieszkańców i przedsiębiorców. Zrozumienie, ile taka usługa kosztuje, jest kluczowe zarówno dla planujących nowe budowy, jak i tych, którzy chcą dokonać zmian w swoich istniejących nieruchomościach. Dlatego też w tym artykule omówimy różne aspekty kosztów przyłącza wody w Bielsku-Białej, zapewniając kompleksową wiedzę na ten temat.

WAŻNE
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przewiduje następujące kary pieniężne a także ograniczenia wolności dla poniższych przypadków:

Art. 28 ust. 1 Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

koszt geodezji przyłącza
koszt uzgodnień branżowych

Koszty przyłącza wody – Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

1. Opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci – Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Warunki przyłączenia do sieci odnoszą się do pewnych wymagań i specyfikacji dzięki którym zrealizujemy przyłącze. Wymagania te muszą być spełnione, w celu przyłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Krótko mówiąc to ustalone standardy i wytyczne opracowane przez przedsiębiorstwo wod-kan.

UWAGA

Należy pamiętać że zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 1, nie pobiera się opłat za: „wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot

2. Koszty planu sytuacyjnego przyłącza wody – Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Posiadanie planu sytuacyjnego przyłącza jest obligatoryjnie wymagane przed fizycznym wykonaniem przyłącza a także istotne z kilku powodów. Po pierwsze, umożliwia dokładne zaplanowanie podłączenia budynku do sieci infrastrukturalnych. Dzięki temu unikamy problemów związanych z niewłaściwym rozmieszczeniem przyłączy lub niedostatecznymi parametrami sieci.

Koszt sporządzenia planu sytuacyjnego przyłącza wody na chwilę obecną wynosi min. 850zł *

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek przyłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek uzgodnień branżowych o długości do 50m.

Oferta będzie się różnić w zależności od ilości niezbędnych uzgodnień z dysponentami sieci wyszczególnionych TUTAJ jednak zawsze powinna zawierać:

 • wszystkie niezbędne płatne uzgodnienia branżowe wymagane przepisami oraz przez Administratora sieci wod-kan;
 • aktualną mapę zasadniczą
 • aktualną mapę ewidencyjną
 • w razie konieczności wypis z rejestru gruntów
 • zmianę lub wystąpienie o nowe warunki przyłączenia w przypadku utraty ważności lub w przypadku chęci włączenia się w innym miejscu.
 • niezbędne decyzje danego Zarządcy drogi
 • niezbędne decyzje UM Bielsko-Biała lub gmin ościennych
 • i co najważniejsze bieżącą możliwość konsultacji telefonicznej w ramach przedstawionej oferty na etapie projektu jak i podczas budowy przyłącza.
 • a także pozostałe wymagania przedstawione TUTAJ oraz TUTAJ;

3. Koszty wykonania przyłącza (materiały i robocizna) – Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Kolejnym ważnym zresztą jak nie najważniejszym elementem kosztów jest zakup materiałów i opłacenie pracy specjalistów odpowiedzialnych za instalację przyłącza. I to będzie największy udział procentowy w całej inwestycji jeżeli chodzi o koszty.

Koszt wykonania przyłącza wody na chwilę obecną wynosi min. od 200 – 250 zł  za mb. odcinka*

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek przyłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego z robotami w terenie zielonym, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek nadzorów branżowych i odtwarzania nawierzchni utwardzonych. Kwota oferty nie uwzględnia również zabudowy studni wodomierzowych oraz przypadku wykonania projektu organizacji ruchu (zajęcie pasa drogowego np. MZD Bielsko-Biała). 

UWAGA

Należy pamiętać że zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 2, nie pobiera się opłat za: „…włączenie przyłącza wodociągowego … do sieci wodociągowej oraz za inne zezwolenia z tym związane.”

4. Koszt odbioru technicznego przyłącza wody

Przedstawiciel AQUA S.A. przeprowadza kontrole budowy, sprawdzając poprawność wykonania przyłącza oraz zgodność z wymaganiami technicznymi.

UWAGA

Należy pamiętać że zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 2, nie pobiera się opłat za: odbiór przyłącza wodociągowego … przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne…”

5. Koszt wykonania geodezji powykonawczej przyłącza wody

Geodezja powykonawcza to proces pomiaru wskutek zakończeniu budowy infrastruktury. W przypadku przyłącza wody obejmuje to szczegółowe pomiary i analizy. Pomiary te potwierdzają tak naprawdę zgodność wykonanych prac z planem sytuacyjnym oraz spełnienie odpowiednich norm i wymagań technicznych.

Koszt sporządzenia geodezji powykonawczej przyłącza wody na chwilę obecną wynosi min. 500zł *

* przedstawiona kwota netto (należy doliczyć podatek VAT 23%) określa warunek przyłączenia do sieci wodociągowej budynku mieszkalnego jednorodzinnego, bez konieczności uzyskania jakichkolwiek innych uzgodnień o długości do 50m.

6. Podpisanie umowy z AQUA S.A.

Ostatecznie po zakończeniu prac związanych z każdym z etapów wyszczególnionych powyżej, Inwestor podpisuje umowę z przedsiębiorstwem wod-kan o zaopatrzenie w wodę.

Inwestor w tym przypadku również nie ponosi kosztów związanych z podpisaniem umowy.

PRZYKŁAD: Zestawienie kosztów dla przyłącza o długości 50m do budynku jednorodzinnego.

 • warunek z trasą przyłącza w terenie zielonym tylko i wyłącznie na działce Inwestora,
 • z uzgodnieniem planu sytuacyjnego w zakresie obcych branż z PSG, TAURON i ORANGE
 • z zabudową wodomierza w budynku (bez konieczności zabudowy studni wodomierzowej)
 • odcinki rurociągu z materiału i średnicy Dz40mm PE100 RC
USŁUGAKOSZT [PLN]
netto + 23% VAT
1. Opłata za wydanie warunków przyłączenia do sieci
2. Koszty planu sytuacyjnego przyłącza wody1160,00
3. Koszty wykonania przyłącza (materiały i robocizna)10 000,00
4. Koszt odbioru technicznego przyłącza wody
5. Koszt wykonania geodezji powykonawczej przyłącza wody500,00
6. Podpisanie umowy z AQUA S.A.
SUMA11 660,00
TAB. 1 – Przykładowy koszt przyłącza wody

Podsumowanie Ile kosztuje przyłącze wody Bielsko-Biała

Ile kosztuje przyłącze wody w Bielsko-Białej i okolicach prawdę powiedziawszy to pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Koszty zależą od wielu czynników, takich jak lokalizacja, długość, rodzaj nieruchomości, teren w jakim zlokalizowany ma być odcinek przyłącza a także zapotrzebowanie na wodę.

Kwoty wskazane w artykule są kwotami rynkowymi, natomiast mogą odbiegać o kilka procent od przedstawionych powyżej. Ponadto Inwestor musi we własnym zakresie rozeznać rynek i nie traktować ich jako obowiązujące stawki.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram