Dotacja przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Dotacja przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

SWN INŻYNIERIA Dotacja przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Zgodnie z zapisami UCHWAŁA NR XXIX/684/2021 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ
z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zasad finansowania zadań związanych z ochroną środowiska na terenie miasta Bielska-Białej.

Ogółem na realizację zadań wyszczególnionych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska ubiegać się mogą, na podstawie wniosku, nie będące przedsiębiorcami jeśli są to:

 • osoby fizyczne,
 • osoby prawne,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
  jeżeli posiadają tytuł prawny do nieruchomości położonej na terenie miasta Bielska-Białej.
 1. Wysokość przyznanych dotacji uzależniona jest od wielkości środków określonych uchwałą budżetową miasta Bielska-Białej na dany rok budżetowy. Krótko mówiąc w roku 2023 jest to odpowiednio:
  • Dotacja 200 zł za 1 mb. przyłącza kanalizacyjnego według  załączonego projektu kanalizacji sanitarnej, nie więcej niż 100 mb.
  • Dotacja 7 500 zł do zastosowania przepompowni ścieków jeśli jej zastosowanie jest wymagane.
 2. Dotacja nie może być przeznaczona na zadanie z zakresu ochrony środowiska zrealizowane przed zawarciem umowy dotacyjnej.
 3. Dotowany nie korzysta i nie będzie korzystał z innych źródeł dotacji dla wnioskowanego zadania ze środków publicznych.
 4. Na określone zadanie można uzyskać tylko jedną dotację.
 5. Wnioski o dofinansowanie można składać do 31 lipca na dany rok budżetowy na stanowisku nr 3 w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, drogą pocztową lub elektroniczną w przypadku posiadania podpisu elektronicznego

Tym samym szczegóły dofinansowania (dotacja przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała) i wniosek o dotację można pobrać ze stron Wydziału ochrony środowiska Urzędu w Bielsku-Białej- TUTAJ.

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan AQUA S.A. Bielsko – Biała

Dotacja przyłącze kanalizacji Bielsko-Biała

Poniżej przedstawiamy procedury przyłączeniowe zarówno dla miejscowości jak i dla gmin z naszego regionu:

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram