Etapy podłączenia nieruchomości do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała

Etapy podłączenia do sieci AQUA

Etapy podłączenia do sieci AQUA S.A. to nowy blog tak naprawdę stworzony dla Was.

Jeśli jesteś mieszkańcem Bielska-Białej i planujesz podłączyć swoją nieruchomość do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, to ten artykuł jest dla Ciebie. Przewodnik ten pomoże Ci nade wszystko zrozumieć, jak przebiega proces podłączenia do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała, oraz jakie etapy będziesz musiał przejść. Czy jesteś gotowy? Zaczynajmy!

Proces podłączenia do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała

Etapy podłączenia do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała przede wszystkim będą wymagać przejścia przez Inwestora głównych siedmiu kroków. Ale spokojnie etapy te można zrealizować bez wychodzenia z domu! W efekcie oto szczegółowy opis każdego z nich:

ETAP 1

ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE INFORMACJI TECHNICZNEJ O MOŻLIWOŚCI
DOPROWADZENIA WODY, ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW
ORAZ WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH – F-PG1-022-002

ETAP 2

ZŁÓŻ WNIOSEK O WYDANIE / PROLONGOWANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA
DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I/LUB KANALIZACYJNEJ – F-PG1-022-002

ETAP 3

ZLEĆ SPORZĄDZENIE PLANUSYTUACYJNEGO W NAWIĄZANIU
DO WYDANYCH WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI – F-PG1-024-002

ETAP 4

ZLEĆ WYKONANIE PRZYŁĄCZA ZGODNIE Z ZATWIERDZONYM
PLANEM – UMOWA Z WYBRANYM WYKONAWCĄ

ETAP 5

Etapy podłączenia do sieci AQUA

ZLEĆ WYKONANIE ODBIORU TECHNICZNEGO WYKONANEGO PRZYŁACZA
W OTWARTYM WYKOPIE INSPEKTOROWI AQUA S.A.

ETAP 6

Etapy podłączenia do sieci AQUA

ZLEĆ WYKONANIE GEODEZJI POWYKONAWCZEJ ZREALIZOWANEGO ODCINKA PRZYŁĄCZA W OTWARTYM WYKOPIE, WYBRANEMU GEODECIE

ETAP 7

ZŁÓŻ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ
I/LUB O ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW – F-PG2-040-001

Etap 1: Wystąpienie z wnioskiem o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia do sieci – Etapy podłączenia do sieci AQUA S.A.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków technicznych, pierwszym etapem jest określenie/wskazanie przez administratora swoich sieci. W tym celu wypełniamy wskazany  wniosek i przesyłamy na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl.

Etap 2: Wystąpienie z wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia do sieci – Etapy podłączenia do sieci AQUA

Po otrzymaniu informacji kolejnym krokiem będzie wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W informacji wskazany zostanie odcinek sieci wodociągowej/kanalizacyjnej do której należy zaprojektować przyłącze. Powielamy informacje już wpisane we wcześniejszym wniosku dołączając również mapę zasadniczą. Tym razem nanosimy lokalizację budynku na swojej nieruchomości oraz lokalizację proponowanego przyłącza – odcinek od wskazanej sieci do budynku. Wniosek ponownie składamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

Etap 3: Zlecenie wybranemu projektantowi wykonanie planu sytuacyjnego zgodnie z przedstawioną ofertą – Etapy podłączenia do sieci AQUA

Plan sytuacyjny przyłącza wody można zrealizować na podstawie wytycznych wskazanych w warunkach przyłączenia do sieci otrzymanych od przedsiębiorstwa wodno kanalizacyjnego. Chcesz poznać naszą ofertę na Twoje indywidulane przyłącze napisz biuro@swn.com.pl koniecznie załącz warunki przyłączenia. Przedstawimy Ci indywidualną niezobowiązującą ofertę na wykonanie planu sytuacyjnego przyłącza.

Etap 4: Zlecenie wybranemu wykonawcy prowadzenie robót związanych z budową przyłącza – Etapy podłączenia do sieci AQUA

Po uzgodnieniu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, następnym krokiem jest wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za budowę przyłącza. W celu dokonania właściwego wyboru, warto skonsultować się z innymi inwestorami z okolicy i poprosić ich o polecenie sprawdzonej firmy wykonawczej. Posiadanie rekomendacji może pomóc w znalezieniu solidnego i doświadczonego wykonawcy.

Etap 5: Zlecenie wykonania odbioru technicznego przyłącza – Etapy podłączenia do sieci AQUA

Po zakończeniu budowy lub modernizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych, przystępuje się do odbioru technicznego. Zawiadomienie takie zazwyczaj wykonuje wykonawca robót wod-kan.  Przedstawiciel AQUA S.A. przeprowadza kontrole budowy, sprawdzając poprawność wykonania przyłącza oraz zgodność z wymaganiami technicznymi.

Etap 6: Zlecenie wykonania geodezji powykonawczej przyłącza – Etapy podłączenia do sieci AQUA

Geodezja powykonawcza to proces pomiaru, dokumentowania a także analizy danych geodezyjnych po zakończeniu budowy przyłącza. Pomiary te potwierdzają tak naprawdę zgodność wykonanych prac z planem sytuacyjnym przyłącza oraz spełnienie odpowiednich norm i wymagań technicznych. Zazwyczaj etap ten zawiera się w ofercie od wykonawcy robót i to on przejmuje na siebie ten obowiązek.

Etap 7: Podpisanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków – Etapy podłączenia do sieci AQUA

Po zakończeniu prac związanych z każdym z etapów powyżej, Inwestor podpisuje umowę z przedsiębiorstwem wod-kan o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Jest to ostatni etap przed korzystaniem z możliwości przyłaczenia wod-kan

Wskazówki – Etapy podłączenia do sieci AQUA S.A.

 • Skonsultuj się z przedstawicielem AQUA S.A. Bielsko-Biała na każdym etapie, aby mieć pewność, że wszystko przebiega zgodnie z planem.
 • Upewnij się, że Twoja nieruchomość spełnia wymagania techniczne i sanitarno-higieniczne przed rozpoczęciem procesu podłączenia.
 • Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości, nie wahaj się pytać specjalistów

Etapy podłączenia do sieci AQUA S.A. – Podsumowanie

Podłączenie nieruchomości do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała to korzystne rozwiązanie, które zapewnia dostęp do czystej wody pitnej i skuteczne odprowadzanie ścieków. Proces podłączenia składa się z kilku etapów, a dokładne śledzenie tych kroków zapewni sprawną realizację. Pamiętaj, że specjaliści z AQUA S.A. Bielsko-Biała są gotowi służyć pomocą na każdym etapie.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Etapy podłączenia do sieci AQUA S.A. Często zadawane pytania (FAQ)

 1. Czy muszę podłączać się do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała?
  • Nie jest to obowiązkowe, ale korzystanie z miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może znacznie ułatwić codzienne życie.
 2. Ile czasu zajmuje cały proces podłączenia?
  • Czas oczekiwania może się różnić, ale warto wcześniej skonsultować się z AQUA S.A. Bielsko-Biała w celu określenia terminów.
 3. Czy muszę płacić za podłączenie?
  • Tak, podłączenie do miejskiej sieci jest płatne. Koszty będą zależały od wielu czynników, takich jak odległość od sieci i rodzaj przyłącza.
 4. Czy mogę podłączyć się do sieci AQUA S.A. Bielsko-Biała, jeśli mieszkam na obrzeżach miasta?
  • Tak, jeśli Twoja nieruchomość znajduje się na obszarze, który jest objęty siecią AQUA S.A. Bielsko-Biała.
 5. Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o podłączenie?
  • Wymagane dokumenty mogą różnić się w zależności od indywidualnych przypadków, ale najczęściej potrzebne będą dane osobowe i informacje o nieruchomości.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram