Warunki przyłączenia AQUA Bielsko-Biała, informacja techniczna – jak wypełnić wniosek?

Warunki przyłączenia AQUA Bielsko-Biała

Wprowadzenie

Warunki przyłączenia AQUA Bielsko-Biała – w dzisiejszym artykule przyjrzymy się warunkom technicznym przyłączenia do sieci wod-kan w administracji AQUA S.A. Przedstawimy szczegółowy opis procesu występowania o warunki przyłączenia do sieci wod-kan a także przedstawimy gotowe wzory wypełnionych wniosków. Zatem jeśli jesteś mieszkańcem Bielska-Białej i powiatu bielskiego oraz masz zamiar podłączyć swoją nieruchomość do sieci wod-kan, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie.

Warunki przyłączenia AQUA Bielsko-Biała – co to jest?

Warunki techniczne przyłączenia do sieci odnoszą się do pewnych wymagań i specyfikacji. Wymagania te muszą być spełnione, w celu przyłączenia się do istniejącej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Krótko mówiąc to ustalone standardy i wytyczne opracowane przez przedsiębiorstwo wod-kan.

Przykładowo dla przyłączenia do sieci wodociągowej warunki techniczne mogą obejmować parametry takie jak średnica rur, ciśnienie wody, sposób łączenia rur, materiały użyte do instalacji, a także spełnienie odpowiednich norm sanitarnych i ochrony środowiska.

Wniosek informacja techniczna o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat warunków technicznych, pierwszym etapem jest określenie/wskazanie przez administratora swoich sieci. W tym celu wypełniamy poniższy wniosek.

Wypełniony wniosek uzupełniamy o mapę zasadniczą pobraną z UM Bielsko-Biała lub Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej. Ponad to, można wykorzystać mapę do celów projektowych załączoną w projekcie budynku. Wniosek wysyłamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

„czysty” wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków

Wniosek warunki przyłączenia do sieci AQUA Bielsko-Biała

Po otrzymaniu informacji kolejnym krokiem będzie wystąpienie o wydanie warunków przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. W informacji wskazany zostanie odcinek sieci wodociągowej/kanalizacyjnej do której należy zaprojektować przyłącze.

W zasadzie powielamy informacje już wpisane we wcześniejszym wniosku dołączając również mapę zasadniczą. Tym razem nanosimy lokalizację budynku na swojej nieruchomości oraz lokalizację proponowanego przyłącza – odcinek od wskazanej sieci do budynku. Wniosek ponownie składamy mailowo na adres dziennikpodawczy@aqua.com.pl

„czysty” wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod kan

UWAGA

Zgodnie z treścią ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków Art. 19a, ust. 10, pkt 1, nie pobiera się opłat za: wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot

Posiadając warunki przyłączenia nieruchomości, kolejnym krokiem w celu przyłączenia będzie wykonanie planu sytuacyjnego, poniżej przedstawiamy wymagania jakie należy spełnić:

Plan sytuacyjny przyłącza wody

Plan sytuacyjny przyłącza kanalizacji

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

  1. Jak długo będę czekał/a na wydanie warunków przyłączenia do sieci? Termin wydania warunków reguluje ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i wynosi: 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej; 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
  2. Czy mogę zmienić miejsce przyłączenia po otrzymaniu warunków technicznych? Zmiana miejsca przyłączenia po otrzymaniu zgody może być możliwa, ale w zakresie rurociągu zaznaczonego przez Administratora sieci. Skonsultuj się z Administratorem sieci, aby uzyskać szczegółowe informacje.
  3. Czy muszę posiadać umowę najmu lub akt własności nieruchomości przed złożeniem wniosku o przyłączenie? AQUA S.A. Bielsko-Biała wymaga dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, takiego jak umowa najmu lub akt własności. Przed złożeniem wniosku, upewnij się, że posiadasz odpowiednią dokumentację.
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram