AQUA S.A. przyłączenie do sieci – etapy, krok po kroku

AQUA S.A. przyłączenie do sieci

Wstęp – AQUA S.A. przyłączenie do sieci

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak działa proces przyłączenia do sieci dla przedsiębiorstwa wod-kan AQUA S.A.? Jeśli tak, to jesteś we właściwym miejscu. Ten artykuł przybliży Ci etapy krok po kroku, jakie muszą zostać wykonane, aby możliwe było przyłączenie się do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej tego renomowanego dostawcy wody.

Po pierwsze każdy z niżej opisanych etapów nie wymaga większego zaangażowania Inwestora.  Wyjątkiem będzie prawdę powiedziawszy złożenia kilku podpisów na pełnomocnictwach dla wykonawcami zleconych robót. 

Etap 1: Wniosek o wydanie informacji technicznej o możliwości przyłączenia

Wniosek o wydanie informacji technicznej bądź co bądź jest formalnym dokumentem, który składają osoby fizyczne lub prawne. Dzięki któremu mogą uzyskać szczegółowe dane dotyczące doprowadzenia wody, odprowadzenia ścieków oraz wód opadowych i roztopowych na terenie konkretnej nieruchomości. Informacje techniczne obejmują zarówno lokalizację punktów podłączenia, parametry techniczne a także warunki sanitarno-techniczne.  Zatem są to istotne dane, które umożliwiają prawidłowe zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego.

Etap 2: Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci

Wniosek o wydanie/prolongowanie warunków przyłączenia jest dokumentem składanym przez właścicieli nieruchomości. Wniosek składany jest w celu podłączenia nieruchomości do miejskiej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej. Należy pamiętać że poprzez składanie takiego wniosku, Inwestor stara się uzyskać oficjalne wytyczne przedsiębiorstwa wod-kan. Warunki te będą określały techniczne wymagania i procedury związane w efekcie z przyłączeniem do sieci. Wniosek ten jest zazwyczaj składany ogólnie mówiąc przed rozpoczęciem budowy lub modernizacji budynku. Może być również potrzebny w przypadku zmiany lokalizacji istniejącego przyłącza nieruchomości.

Etap 3: Plan sytuacyjny przyłącza

Plan sytuacyjny przyłącza to szczegółowy dokument, który przedstawia sposób podłączenia budynku do sieci infrastrukturalnych. Zawiera informacje o lokalizacji przyłączy oraz szczegóły techniczne dotyczące zarówno podłączenia do sieci jak i pozostałych parametrów. Między innymi takie jak średnice rur, położenie punktów podłączeniowych itp. Plan sytuacyjny przyłącza jest tworzony przez specjalistów z dziedziny budownictwa i infrastruktury.

Etap 4: Wykonanie przyłącza

Po uzgodnieniu planu sytuacyjnego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego, następnym krokiem jest wybór wykonawcy, który będzie odpowiedzialny za budowę przyłącza. W celu dokonania właściwego wyboru, warto skonsultować się z innymi inwestorami z okolicy i poprosić ich o polecenie sprawdzonej firmy wykonawczej. Posiadanie rekomendacji może pomóc w znalezieniu solidnego i doświadczonego wykonawcy.

Etap 5: Odbiór techniczny przyłącza

Po zakończeniu budowy lub modernizacji przyłączy wodno-kanalizacyjnych, przystępuje się do odbioru technicznego. Przedstawiciel AQUA S.A. przeprowadza kontrole budowy, sprawdzając poprawność wykonania przyłącza oraz zgodność z wymaganiami technicznymi. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek usterek lub niezgodności, konieczne jest ich naprawienie przed udzieleniem pozytywnego odbioru technicznego. Etap zorganizuje Wykonawca robót

Etap 6: Inwentaryzacja geodezyjna


Geodezyjna inwentaryzacja przyłączy, zwana również geodezją powykonawczą, ma na celu stworzenie mapy do odbioru, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące wybudowanych przyłączy. Geodezyjna inwentaryzacja uprawnia do otrzymania protokołu odbioru przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej oraz informacji o zgodności lokalizacji budowy z planem sytuacyjnym. Przeprowadza się ją przed zasypaniem wykopu po dokonanym pozytywnie odbiorze technicznym. Etap po stronie Wykonawcy robót.

Etap 7: Podpisanie umowy AQUA S.A. przyłączenie do sieci

Po zakończeniu prac związanych z każdym z etapów powyżej, Inwestor podpisuje umowę z przedsiębiorstwem wod-kan o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

Obowiązek zawarcia umowy pomiędzy właścicielem / użytkownikiem nieruchomości  a AQUA S.A. wynika z: Art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537 j.t.),

WAŻNE
Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków przewiduje następujące kary pieniężne a także ograniczenia wolności dla poniższych przypadków:

  • Art. 28 ust. 1 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art.6 ust. 1, pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.
  • Art.28 ust.4 kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

Podsumowanie AQUA S.A. przyłączenie do sieci

Przyłączenie się do sieci wodociągowej AQUA S.A. wymaga przejścia przez kilka istotnych etapów. Wniosek o przyłączenie, wykonanie planu sytuacyjnego, fizyczne wykonanie przyłącza, odbiór techniczny, inwentaryzacja geodezyjna oraz finalizacja procesu w postaci podpisanej umowy – to kluczowe kroki, które należy podjąć. Należy zaznaczyć iż proces ten nie jest skomplikowany i każdy może go wykonać praktycznie nie wychodząc z domu. Nieruchomość będzie miała dostęp do niezawodnego źródła wody obsługiwanego przez renomowanego dostawcę. A także co ważne będziesz miał/a zapewniony odbiór ścieków z Twojej posesji. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Często zadawane pytania (FAQ):

1. Jak długo trwa proces przyłączania do sieci wodociągowej AQUA S.A.? Czas trwania procesu zależy od wielu czynników, takich jak lokalne przepisy, dostępność sieci wodociągowej oraz skomplikowanie instalacji. W zależności od indywidualnych okoliczności, proces może trwać od kilku miesięcy do ok. pół roku.

2. Czy istnieją dodatkowe opłaty związane z przyłączeniem do sieci AQUA S.A.? Opłaty związane z przyłączeniem do sieci wodociągowej AQUA S.A. mogą obejmować opłaty administracyjne, opłaty za wykonanie planu sytuacyjnego oraz opłaty za prace wykonawcze i inwentaryzacyjne.

3. Czy muszę spełniać określone wymagania techniczne, aby przyłączyć się do sieci AQUA S.A.? Tak, aby możliwe było przyłączenie do sieci AQUA S.A., Twoja lokalizacja musi spełniać określone wymagania techniczne. W trakcie analizy technicznej zostanie oceniona dostępność infrastruktury wodociągowej i jej zdolność do obsłużenia Twojego zapotrzebowania na wodę.

4. Jak mogę skontaktować się z AQUA S.A. w przypadku dodatkowych pytań dotyczących przyłączania się do sieci? Aby uzyskać dodatkowe informacje lub zadać pytania dotyczące przyłączania się do sieci wodociągowej AQUA S.A., można skontaktować się bezpośrednio z ich biurem obsługi klienta. Szczegółowe dane kontaktowe można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej AQUA S.A

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram