Sieć wodociągowa Bielsko-Biała – definicje podstawowe informacje

Sieć wodociągowa Bielsko-Biała

Sieć wodociągowa Bielsko-Biała

Definicja – Sieć wodociągowa Bielsko-Biała

sieć – przewody wodociągowe….wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda ….będące w posiadaniu przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

Innymi słowy sieć wodociągowa to system infrastruktury, składający się z rur, przewodów, zaworów, pomp i innych elementów. Służy do dostarczania wody pitnej do mieszkań, firm, instytucji oraz innych miejsc publicznych. Głównym celem sieci wodociągowej jest zapewnienie ludziom dostępu do czystej i bezpiecznej wody do picia oraz innych codziennych potrzeb.

Projekt budowlany sieci wodociągowej cz.1 - dokumentacja formalna - prawna
Projekt budowlany sieci wodociągowej cz.2 - dokumentacja rysunkowa
Projekt budowlany sieci wodociągowej cz.3 - składowe projektu budowlanego według ustawodawcy

Rodzaje – Sieć wodociągowa Bielsko-Biała

 1. Sieć promienista to system wodociągowy, w którym główny przewód dzieli się na mniejsze przewody. jednak ma on wiele wad. Między innymi konieczność wyłączania dostaw wody dla całego obszaru w przypadku uszkodzenia jednego odcinka. Stosuje się go w ograniczonym zakresie, np. do dostarczania wody do oddzielnych obiektów lub w małych osiedlach. Może być etapem przejściowym do sieci pierścieniowej, choć jest zwykle tańszy w budowie, ale mniej niezawodny niż ta ostatnia.
 2. Sieć pierścieniowa, inaczej zwana siecią obwodową, zapewnia znaczną niezawodność w dostawie wody oraz stabilne ciśnienie, w odróżnieniu od sieci rozgałęzionej. W przypadku uszkodzenia któregoś odcinka, woda może nadal płynąć z innych kierunków, co podnosi jej niezawodność. Układ ten ma również korzyści w kontekście przeciwpożarowym. Ponadto, jest bardziej odporne na uderzenia hydrauliczne, które mogą wystąpić przy nagłym zatrzymaniu przepływu wody. Wadą sieci pierścieniowej jest wyższy koszt i większa długość w porównaniu do sieci rozgałęzionej.
 3. Sieć mieszana, znana również jako układ pierścieniowo-rozgałęziony, jest najczęściej spotykanym rodzajem układu. Sieć stara się obejmować jak największy obszar osiedla lub jednostki osadniczej za pomocą pierścieni. Dostarcza wodę do odległych rejonów za pośrednictwem pojedynczych odcinków przewodów.

Podstawowe elementy – Sieć wodociągowa Bielsko-Biała

 1. Zbiorniki wodne: Mogą to być zbiorniki na wolnej przestrzeni, jak jeziora lub zbiorniki sztuczne. Stanowią źródło wody dla sieci wodociągowej.
 2. Stacja uzdatniania wody: Woda pobrana ze źródła jest często surowa i wymaga odpowiedniego oczyszczenia. Stacja uzdatniania wody to miejsce, gdzie woda jest oczyszczana z nieczystości, osadów, bakterii i innych zanieczyszczeń.
 3. Przewody wodociągowe: To rury i przewody, które transportują wodę od źródła (lub stacji uzdatniania) do miejsc docelowych.
 4. Pompy: używane do podnoszenia ciśnienia wody w sieci, zwłaszcza w przypadku konieczności dostarczania wody do obszarów o większej wysokości lub na dłuższe odległości.
 5. Zbiorniki wodociągowe: służą do magazynowania wody i równomiernego jej rozprowadzania w sieci wodociągowej, zwłaszcza w okresach dużego zużycia.
 6. Hydranty: używane do dostarczania wody w razie pożaru lub awarii w sieci wodociągowej. Są one zazwyczaj dostępne na ulicach i w innych miejscach publicznych.
 7. Zasuwy: urządzenia mechaniczne lub hydrauliczne stosowane do kontrolowania przepływu wody. Jest to element zapewniający możliwość otwierania i zamykania przewodu wodociągowego lub przewodu, przez który woda jest przeprowadzana.
 8. Mierzące urządzenia: Są to urządzenia pomiarowe, które umożliwiają monitorowanie zużycia wody.
 9. Systemy monitoringu i kontroli: umożliwiają śledzenie i zarządzanie siecią wodociągową, w tym monitorowanie jakości wody, ciśnienia i wykrywanie awarii.

Kiedy należy wybudować sieć wodociągową?

 1. Brak dostępu do wody pitnej: Jeśli społeczność lub obszar nie ma dostępu do bezpiecznej wody pitnej, konieczne jest zbudowanie sieci wodociągowej, aby dostarczyć odpowiednią ilość wody do spożycia, gotowania, mycia i innych codziennych potrzeb.
 2. Wzrost liczby ludności: W miastach i obszarach zurbanizowanych, gdzie populacja wzrasta, istnieje potrzeba rozbudowy istniejącej sieci wodociągowej lub budowy nowej, aby obsłużyć większą liczbę mieszkańców.
 3. Przemysł i rolnictwo: W gospodarce konieczne jest dostarczanie wody do przemysłu i rolnictwa do celów produkcji, chłodzenia i innych procesów.
 4. Zapewnienie higieny i zdrowia publicznego: Sieci wodociągowe są niezbędne do zapewnienia dostępu do wody do celów sanitarnych, zapobiegania chorobom związanym z brakiem dostępu do czystej wody, takim jak cholera czy dyzenteria, oraz utrzymania ogólnego zdrowia publicznego.
 5. Ochrona środowiska: W niektórych przypadkach budowa sieci wodociągowej może pomóc w ochronie naturalnych źródeł wody przed zanieczyszczeniem.

Podsumowanie

Sieć wodociągowa jest niezbędna do dostarczania czystej wody pitnej do społeczności i gospodarstw domowych oraz stanowi kluczową część infrastruktury miejskiej, przyczyniając się do higieny publicznej i zdrowia publicznego. Jej utrzymanie i rozwijanie są istotne dla zapewnienia komfortu życia mieszkańców oraz rozwoju społeczności.

Budowa sieci wodociągowej jest zwykle długoterminowym projektem wymagającym starannej oceny potrzeb, planowania, projektowania, uzyskania zezwoleń i środków finansowych. Jest to kluczowy element infrastruktury publicznej, który ma na celu zapewnienie dostępu do wody pitnej, higieny i zdrowia dla społeczności oraz przyczynia się do rozwoju społecznego i gospodarczego.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące tego procesu, skontaktuj się z SWN INŻYNIERIA, z przyjemnością udzielimy Ci dodatkowych informacji.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram