Dotacja przyłącze kanalizacji Wilamowice

Dotacja przyłącze kanalizacji Wilamowice

Dotacja przyłącze kanalizacji Wilamowice
SWN INŻYNIERIA Dotacja przyłącze kanalizacji Wilamowice

Dotacja przyłącze kanalizacji Wilamowice – reguluje UCHWAŁA NR LV/404/22 RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia 30 listopada 2022 r. W sprawie zasad udzielania dotacji ze środków budżetu Gminy Wilamowice, na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy kanalizacyjnych.

Wnioskodawca – osoba fizyczna, która złożyła wniosek oraz pozytywnie przejdzie etap weryfikacji, posiadająca tytuł prawny do dysponowania budynkiem lub lokalem
położonym na terenie gminy Wilamowice.

Budynek – budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie
samodzielną całość. Dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i użytkowego. Powierzchnia całkowita nieprzekraczająca 30% powierzchni całkowitej budynku. Budynek oddany do użytkowania).

Przyłącze kanalizacyjne – odcinek przewodu łączącego wewnętrzną instalację kanalizacyjną z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony budynku. Natomiast w przypadku jej braku do granicy nieruchomości gruntowej.

  1. Wysokość dotacji wynosić będzie 70% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 2 500 zł na jeden budynek mieszkalny.
  2. Rzecz jasna dotacje przyznawane będą w kolejności składania wniosków. 
  3. Wnioski należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wilamowicach, ul. Rynek 1, 43-330 Wilamowice w terminie do 31 sierpnia 2023 roku.

Tym samym szczegóły dofinansowania i wniosek o dotację można pobrać ze stron Urzędu Gminy Wilamowice- TUTAJ.

Przykład wypełnionego wniosku o wydanie informacji i warunków technicznych przyłączenia do sieci wod kan ZWiK Wilamowice

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
Facebook
Twitter
Instagram