OFERTA

PROJEKTY BUDOWLANO – WYKONAWCZE
• sieci i przyłączy wodociągowych
• sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej
• sieci,  przyłączy i instalacji gazowych
• sieci technologicznych
• pompowni wody i ścieków
NADZORY BUDOWLANE
• nadzory autorskie
• nadzory inwestorskie
• odbiory robót budowlanych
• odbiory robót instalacyjnych
WYCENA INWESTYCJI
• kosztorysy inwestorskie
• kosztorysy ofertowe
• przedmiary robót
• specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych

PRZYŁĄCZE WODY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI