OFERTA

PROJEKTY BUDOWLANO – WYKONAWCZE SIECI I PRZYŁĄCZY

 • wodociągowych
 • kanalizacji sanitarnej
 • instalacji gazowych
 • technologicznych
 • pompowni wody i ścieków

NADZORY BUDOWLANE WOD KAN

 • nadzory autorskie
 • inwestorskie
 • odbiory robót budowlanych
 • robót instalacyjnych

WYCENA INWESTYCJI

 • kosztorysy inwestorskie
 • kosztorysy ofertowe
 • przedmiary robót
 • specyfikacje wykonania i odbioru robót budowlanych

PRZYŁĄCZE WODY PRZYŁĄCZE KANALIZACJI